I Lillsaivis finns sveriges ja nordens dokumenterat högsta myrstack, kanske den till och med är europas högsta.

Måtten är 279 cm i höjd och
12,04 m i omkretsFoto: Anders Andersson