Vi plogar upp en bana på Saivissjön
 
Hav tålamod, det kan ta ett tag att ladda filmen.