En kväll i garaget.

    [Home]    

[Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge]  
Montering av huvudströmbrytare, det måste ju finnas en sån!!  
[Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge]
Förberedelse inför en motorborrning Verktyg till Motorborren
  [Click to enlarge] [Click to enlarge]  
  Uppriggat för borrning  
  [Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge]
  Kontrollmätning av loppet.
[Click to enlarge] [Click to enlarge] [Click to enlarge]
Borrning pågår Färdigborrat Resultatet